Diagnose HCV - Hoe wordt de diagnose gesteld?

  Hepatitis C (HCV) is een ernstig gezondheidsprobleem dat wereldwijd miljoenen mensen treft. De diagnose van HCV is belangrijk om de verspreiding ervan te voorkomen en voor een goede behandeling te zorgen. Lees verder om erachter te komen hoe de diagnose HCV wordt gesteld.


   Wanneer moet je worden getest op HCV?


  Mensen met een verhoogd risico op een HCV-infectie moeten regelmatig worden getest op HCV. Groepen met een verhoogd risico zijn onder andere:

   - Mensen die injecterende drugs gebruiken of hebben gebruikt
   - Mensen met licht verhoogde leverenzymwaarden
   - Mensen met een chronische leverziekte
   - Mensen die voor 1992 een bloedtransfusie of orgaantransplantatie hebben ondergaan
   - Personen met HIV
   - Mensen die in contact zijn geweest met HCV-bloed, bijvoorbeeld gezondheidswerkers
   - Mensen met onbekende oorzaken van hepatitis

   Wat zijn de diagnostische tests voor HCV?


  Testen op HCV begint meestal met een anti-HCV antilichaamtest (anti-HCV).

  De HCV antilichaamtest is een screeningstest die zoekt naar antilichamen tegen HCV in het bloed. Als de test positief is, betekent dit dat er ooit een HCV-infectie heeft plaatsgevonden.

  Een positieve HCV-antistoftest moet altijd worden bevestigd met een HCV RNA-test. De HCV RNA-test zoekt naar het virus zelf in het bloed. Als de test positief is, betekent dit dat er nu sprake is van een actieve HCV-infectie.

  Daarnaast kan HCV genotypering worden uitgevoerd, waarmee het genotype van het virus wordt bepaald. De genotype-informatie is nuttig voor het plannen van de behandeling.

   Wat zijn de andere testen die gebruikt worden bij de diagnose van HCV?


  Als tests de aanwezigheid van HCV bevestigen, kan uw arts u aanvullende tests aanraden om de conditie van uw lever en de mate van beschadiging door HCV vast te stellen. Deze kunnen bestaan uit:

   - Bloedonderzoek: kan helpen bij het beoordelen van de leverfunctie en de aanwezigheid van andere gezondheidsproblemen.
   - Lever echografie: is een niet-invasieve test die de structuur van de lever kan beoordelen en cirrose of leverkanker kan opsporen.
   - Leverbiopsie: hiermee kan de mate van leverschade worden beoordeeld. Een biopsie is echter een invasieve test en wordt meestal uitgevoerd bij mensen met andere leveraandoeningen of bij wie de geplande behandeling ernstige risico's met zich meebrengt.

   Wat zijn de volgende stappen na de diagnose HCV?


  Zodra de diagnose HCV is gesteld, moet iemand contact opnemen met de

Opmerkingen

Voeg commentaar toe